Meteen naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Over Kyra Grafisch Vormgever
Kyra Grafisch Vormgever is de eenmanszaak, kantoorhoudende te (6141 BZ) Limbricht aan Burg. Coonenplein 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78142903.

Persoonsgegevens en doel van gebruik
Kyra Grafisch Vormgever verwerkt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van administratie alsmede andere beheersactiviteiten;
 • Het verwerken van bestellingen van producten en diensten uitwebshop;
 • Het toesturen van aanbiedingen, nieuwbrieven en acties via e-mail, app en/of post;
 • Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van diensten en marktonderzoek;
 • Beveiliging en het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;
 • Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
 • Afhandelen van vragen, klachten en verzoeken om informatie. In sommige van bovenstaande doeleinden hebben we een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

De persoonsgegevens die wij voor de verschillende doeleinden verwerken, kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters
 • Adres en (mobiel) telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens heb je aan ons zelf verstrekt of zijn verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen (social media). 

Cookies
Als je onze websites bezoekt, worden er voor verschillende doeleinden cookies op je pc geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken en om de website en dienstverlening te verbeteren.

 • Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan een website niet naar behoren werken. Deze functionele cookies mogen op je apparaat worden opgeslagen als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.
 • Statistische cookies helpen PW Markets te begrijpen op welke manier bezoekers onze website gebruiken.
 • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Daarom vragen wij voor het gebruik van deze laatste type cookies je toestemming via de cookiebanner op onze website.

Via de cookiebanner op onze website kun je zien welke cookies wij verwerken, het doel en de termijn. Hier kunt je ook jouw  toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen je persoonsgegevens met de hiervoor genoemde dochterondernemingen en onderstaande verwerkers, in de gevallen genoemd in de wet en alleen wanneer dit op basis van de huidige wetgeving en eventueel op basis van je toestemming is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, voortvloeiend uit de eerder genoemde doeleinden persoonsgegevens. 
Partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betaal- en bezorgdiensten
 • IT-leveranciers en -dienstverleners, cookie leveranciers (zie onze cookiebanner)
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)
 • Hosting van onze website
 • CRM systeem
 • Mailservers

Bewaartermijnen 
Je gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard door PW Markets, maar nooit langer dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij sprake is van een wettelijke regeling, incident, verzoek, bezwaar of klacht of totdat je vraagt om jouw gegevens te verwijderen. Wij bewaren je gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Jouw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Daarna vernietigen wij persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Beveiliging
Kyra Grafisch Vormgever maakt gebruik van passende fysieke, organisatorische en technische beveiligingen die bedoeld zijn om de integriteit en veiligheid van je persoonlijke gegevens te bewaken. Periodiek wordt geëvalueerd of de getroffen beveiligingsmaatregelen nog voldoende zijn.

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is voor ons bijzonder belangrijk. Wij verzamelen of onderhouden wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als PW Markets leert dat, onbedoeld, persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar is verzameld, zullen wij stappen nemen om deze informatie te verwijderen. Als je de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 16, waar wij ongewenst gegevens van verwerken, neem dan contact ons op via privacy@pwmarkets.nl om deze persoonsgegevens te verwijderen.

Je rechten
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: Je kunt je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: Wil je niet dat wij je gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op wissen van gegevens: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Mocht je de gegevens nodig hebben die bij PW Markets opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan zal, indien technisch mogelijk, PW Markets desgewenst jouw gegevens overdragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je  persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. 
 • Recht op het indienen van een klacht: Wilt je een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact via het mailadres info@kyra-ontwerpt.nl . Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vind dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 
info@kyra-ontwerpt.nl | +31(0)6 27 336 775